NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA & REČNIK POJMOVA

Imate mnogo pitanja a malo vremena? Udahnite duboko — sastavili smo spisak najčešće postavljanih pitanja da biste proveli manje vremena za računarom a više vremena u off-road vožnji.

Koja je razlika između stalnog i povremenog 4WD sistema?
Stalni sistemi pogona na četiri točka koriste centralni diferencijal, koji omogućava da se prednje i zadnje kardansko vratilo okreću različitim brzinama, čime se omogućava rad vozila na suvoj površini u normalnim uslovima vožnje. Povremeni sistem ne koristi centralni diferencijal i zaključava prednja i zadnja vratila zajedno. Sa povremenim sistemom, 2WD režim vožnje treba koristiti tokom normalnih uslova voženje, a 4WD režim treba koristiti samo za off-road vožnju ili na vlažnom ili klizavom terenu.
Zašto se 4WD ne koristi za vožnju na suvim površinama?
Povremeni 4WD sistemi efikasno zaključavaju prednja i zadnja vratila zajedno, čime se formira jedinstvena jedinica koja ne dozvoljava diferencijalni rad između prednjih i zadnjih vratila. Može doći do podrhtavanja vozila kada se ovaj sistem previše koristi na suvim površinama ili pri skretanju. Ovo može dovesti i do zagrevanja i ranih kvarova na delovima vozila.
Zašto dolazi do podrhtavanja vozila?
Kada vozilo skreće, svaki od točkova rodira na različit način u okretnom krugu, i tako putuju na različitim razdaljinama i pri različitim brzinama. Ukoliko se prednje i zadnje osovine vozila zaključaju zajedno i kreću se na suvim površinama, razlika u brzini točkova nekad rezultira podrhtavanjem kada jedan od točkova izgubi trakciju.
Da li mogu da se prebacim u visok stepen prenosa 4WD pri svakoj brzini?
Prebacivanje u visok stepen prenosa 4WD može da se uradi kada vozilo stoji ili kada se kreće. Ukoliko se vozilo kreće, prebacivanje se može uraditi do 88 km/h.
Koliko dugo mogu da vozim u visokom stepenu prenosa 4WD?
Sa povremenim sistemom, duža vožnja u visokom stepenu prenosa 4WD preporučuje se samo za vlažne, rastresite i klizave površine. Sa stalnim sistemom, nema potrebe da se brinete o prebacivanju na režim 2WD kada se površina puta poboljša.
Koliko brzo mogu da vozim u visokom stepenu prenosa 4WD?
Nemojte voziti brže nego što uslovi na putu dozvoljavaju.
Šta je nizak stepen prenosa 4WD?
Režim sa niskim stepenom prenosa 4WD je posebno napravljan za povremenu upotrebu kada je potrebna dodatna trakcija i maksimalna vuča. Prednja i zadnja vratila su zaključana zajedno, a snaga motora se šalje kroj dodatni sistem zupčanika da bi se umnožio obrtni momenat.
Izbegavajte pokušaje da uključite ili isključite nizak stepen prenosa kada pri brzinama većim od 3-5 km/h i nemojte koristiti ovaj režim pri normalnoj vožnji.
Da li mogu da se prebacim u nizak stepen prenosa 4WD pri svakoj brzini?
Ne. Kada se vozilo kreće brzinom 3-5 km/h prebacite automatski prenos na Neutral ili otpustite pedalu kvačila na ručnom prenosu. Dok oduzimate gas do 3-5 km/h, prebacite menjač čvrsto kroz Neutral u nizak stepen prenosa.
Koliko brzo mogu da vozim u niskom stepenu prenosa 4WD?
Nemojte prelaziti brzine od 40 km/h.
Da li mogu da se prebacim u nizak stepen prenosa 4WD kada se zaustavim?
Aktiviranje ili deaktiviranje niskog stepena prenosa 4WD moguće je kada je vozilo potpuno zaustavljeno; međutim može doći do teškoća usled neporavanja zubaca kvačila. Najbolji način za aktiviranje niskog stepena prenosa je da usporite do 3-5 km/h i da postavite prenos u Neutral. Dok se još krećete, pomerite menjač u poziciju sa niskim stepenom prenosa. Onda vratite prenos u željenu brzinu. Za detaljnija uputstva pogledajte uputstvo za upotrebu.
Šta u slučaju da nikad ne upotrebim prekidač Selec-Terrain ® ?
U režimu AUTO, vozilo automatski bira odgovarajući sistem vožnje za uslove koje prepozna.
Da li vozilo treba da bude parkirano ili u pokretu da bi se koristilo vešanje Quadra-Lift® ili sistem Selec-Terrain®?
Vozilo može da bude parkirano ili u pokretu da bi se koristilo vešanje Quadra-Lift® ili sistem Selec-Terrain®. Kada je vozilo u pokretu, vozač ručno bira odgovarajuće podešavanje za visinu Quadra-Lift sistema ili omogućava vozilu da automatski odabere odgovarajuća podešavanja.
Vozači mogu da koriste i brojčanik za Selec-Terrain da bi podesili sisteme za vožnju u kontrolu kočnica za poseban teren. Postoje pragovi brzine za različita podešavanja Quadra-Lift sistema. Na primer, votač može da zahteva Park režim za brzine ispod 20 km/h.
Sistem počinje da spušta visinu kada se brzina vozila spusti ispod 10 km/h. Ova karakteristika obezbeđuje da se visina Park dosegne pre nego što vozač izađe iz vozila. Off-road visina je takođe ograničena brzinom da bi se obezbedila udobnost pri vožnji.

REČNIK POJMOVA

Artikulacija
A Trail Rated ® ogibljenje je elastično poput gimnastičara. Kako tačno? Fleksibilnost je ključ dobre artikulacije. Što je veći hod točka, ili što se više ugiba, bolje može održati kontakt sa čvrstom podlogom i dati trakciju neophodnu za prelaženje preko raznih prepreka
Artikulacija osovine
Mogućnost jedne osovine da se kreće u odnosu na šasiju. To je mera lakoće sa kojom gume ostaju u kontaktu sa tlom (i zadržavaju trakciju) na veoma neravnim terenima.
Čvrsta osovina/Spiralne opruge
Idealna off-road oprema. Umesto da svaki točak na istoj osovini ima zasebnu oprugu (kao kod dizajna nezavisnog vešanja), čvrsta osovina povezuje vešanje dva točka. Spiralne opruge tada nose težinu vozila i omogućavaju da se točkovi kreću gore i dole preko terena.
Centralni diferencijal- zupčasti
Sistem zupčanika smešten unutar razdelnika pogona za vozila sa stalnim pogonom na četiri točka. Služi za distribuciju obrtnog momenta na prednje i zadnje kardansko vratilo i omogućava prednjim i zadnjim točkovima da se okreću različitim brzinama pri skretanju.
Crow Hop (Podrhtavanje vozila)
Podrhtavanje vozila i proklizavanje guma usled „lepljive“ podloge na putu. Obično je prouzrokovano korišćenjem osnovnog pogona na četiri točka ili povremenih režima pogona na četiri točka na suvom asfaltu.
Diskovi kvačila
Niz naizmeničnih čeličnih diskova unutar razdelnika pogona mnogih manuelnih i automatskih sistema pogona na četiri točka. Jedan komplet diskova je postavljen na prirubnicu sklopa kvačila zadnjeg kardanskog vratila; drugi komplet je postavljen na doboš kvačila koji je pričvršćen na prednju pogonsku osovinu. Kućište kvačila je obično napunjeno viskoznom tečnošću silikonskog tipa koja prijanja na diskove kako bi pomogla prenos obrtnog momenta na pogonske osovine. Aktivacija diskova kvačila može se kontrolisati i elektronski.
Diferencijal za ograničenim proklizavanjem
Pruža iste osnovne funkcije kao diferencijal osovine, ali sa dodatnom prednošću: kada pogonski točak počne da se okreće zbog klizave podloge, diferencijal sa ograničenim proklizavanjem automatski prenosi obrtni momenat na suprotni točak kako bi poboljšao trakciju.
Diferencijal sa blokadom
Daje još više trakcije od diferencijala sa ograničenim proklizavanjem tako što „blokira“ osovine onda kada vozač to želi. Diferencijali sa blokadom ne dozvoljavaju razliku u brzini točkova i ne smeju se koristiti na suvim, asfaltiranim putevima.
Diferencijal
Sistem zupčanika koji prenosi obrtni momenat na pogonske točkove, a istovremeno omogućava točkovima da se okreću različitim brzinama pri skretanju. Vozila sa pogonom na četiri točka imaju diferencijale u prednjim i zadnjim osovinama.
Diferencijal osovine
Diferencijal osovine je sistem zupčanika koji se nalazi u centralnom kućištu sklopa osovine, koji je dizajniran tako da omogućava točkovima da se okreću različitim brzinama pri skretanju.
Diferencijal otvorenog centra
Locirana u razdelniku pogona na nekim vozilima sa stalnim pogonom na četiri točka, ova komponenta funkcioniše na isti način kao otvoreni diferencijal na osovinama, ali je kompaktnije napravljena. Ova komponenta koristi planetarni sistem zupčanika, sa planetarnim zupčanicima koji se okreću oko sunčanog zupčanika i unutar prstenastog zupčanika.
Elektronski kontrolisana spojnica
Upravlja raspodelom obrtnog momenta sa prednjeg na zadnje točkove bez naloga vozača, za ravnomeran i automatski rad vozila.
High-Range režim vožnje
Režim vožnje sa pogonom na četiri točka koji se koristi na putu ili lakoj off-road vožnji.
Isključivanje prednje osovine
Mehanička ili vakuumska komponenta koja se uglavnom koristi na modelima sa pogonom na četiri točka i isključuje prenos obrtnog momenta na prednju osovinu. Prilikom prebacivanja sa pogona na četiri točka na pogon na dva točka, ovaj sistem isključuje prednju osovinu sa prednje pogonske linije, tako da prednji točkovi ne moraju nužno okretati prednju pogonsku liniju. Ovo umanjuje nepotrebno habanje prednje pogonske linije, buku i potrošnju goriva.
Kuke za vuču
Izdržljive kuke od kaljenog čelika na prednjem i zadnjem delu vozila koje daju veznu tačku za vučne trake i užad (pogledajte odeljak Saveti za off-road vožnju) ukoliko se zaglavite.
Kretanje vešanja
Od punog sabijanja do punog odskoka, ovo je dužina vertikalnog kretanja točka koju dozvoljava vešanje.
Kontrola kretanja nizbrdo
Ovaj sistem koristi ABS kočioni sistem kako bi kontrolisao kretanje vozila nizbrdo. Takođe omogućava ujednačeno i kontrolisano kretanje nizbrdo na neravnim terenima bez potrebe da vozač dodirne pedalu kočnice. Ukoliko vozilo ubrza bez zahteva vozača, sistem automatski uključuje kočnice kako bi usporio do željene brzine vozila.
Kontinuirano varijabilna prenosna osovina
Bezstepena transmisija koja koristi kvačilo sa koturačom za prenos obrtnog momenta motora.
Kardansko vratilo
Osovina koja spaja izlaznu osovinu transmisije sa osovinom pogonskog zupčanika diferencijala. Vozila sa pogonom na četiri točka imaju drugo, dodatno, kardansko vratilo od razdelnika pogona do prednjeg diferencijala.
Mogućnost manevrisanja
Atletski. Agilan. Trail Rated ®. Jeep ® 4x4 vozila imaju noge sa kojima se mogu kretati po uskim usecima, izmaći u vanrednim situacijama i izbegavati estetska oštećenja donjeg spojlera zahvaljujući preciznom upravljanju i optimizovanom međuosovinskom rastojanju. Čak se ni gazele ne kreću ovako.
Nizak odnos stepena prenosa
4WD režim vožnje se koristi za teške off-road uslove vožnje.
Najniža brzina
„Najviši prenosni odnos“ je najniži odnos stepena prenosa kod vozila i određuje se množenjem odnosa prvog stepena prenosa sa odnosom niskog stepena prenosa i odnosom prenosa osovine.
Najviši prenosni odnos
Od ključne važnosti za ozbiljne off-road staze koje uključuju penjanje uz i spuštanje niz strme uzbrdice, ovo je najveći odnos stepena prenosa na vozilu u niskim stepenima prenosa. On omogućava Jeep ® vozilima da "puze" (bez pritiska na papučicu gasa) pri veoma malim brzinama. U suštini, vozilo radi sav posao. Najviši prenosni odnos se određuje ovom formulom: prvi stepen prenosa x odnos zadnje osovine x odnos niskog 4WD stepena prenosa. Što je broj veći, bolje su off-road mogućnosti.
Neutralna pozicija
Kada je ručica menjača u ovoj poziciji, prednje i zadnje osovine se slobodno okreću. Ponekad se koristi za vuču Jeep ® vozila drugim vozilom (poput kampera), tako da nije neophodno razdvajanje kardanskih vratila. Takođe se koristi u procesu prebacivanja u režim 4 Low.
Odignutost od tla
Nemojte se vući stomakom po blatu- jednostavno pređite preko gadnih stabala, kamenja ili neravnog tla, bez oštećenja podvozja. Jeep ® Trail Rated ® 4x4 karakteristika optimizuje prilazni, odlazni i prelazni ugao, kako bi Vi ostali čisti.
Odlazni ugao
Prilikom spuštanja niz padinu na ravno tlo, ovaj ugao određuje stepen uzvišenja sa kog vozilo može sići bez grebanja ili udarca zadnjim podvozjem.
Osovina
Krut komad metala koji povezuje prednje i/ili zadnje točkove. Komponente vešanja su pričvršćene na osovinu i okvir karoserije vozila.
Pogon na dva točka
Kada je ručica menjača u ovoj poziciji, prednja osovina se slobodno okreće, dok se snaga šalje na zadnju osovinu i točkove, koji na taj način pokreću vozilo.
Prelazni ugao
Stepen padine koja definiše najveći rampu ili brdo preko koga vozilo može da pređe bez struganja o okvir ili komponente podvozja.
Pogon na četiri točka
Pogon koji koristi razdelnik pogona za distribuciju snage motora između prednje i zadnje osovine kako bi koristio sva četiri točka. Stalni sistemi pogona na četiri točka koriste centralni diferencijal, koji omogućava da se prednje i zadnje kardansko vratilo okreću različitim brzinama, čime se omogućava rad vozila na suvom kolovozu u normalnim uslovima vožnje. Povremeni sistem ne koristi centralni diferencijal i, u normalnim uslovima vožnje, mora da funkcioniše u pogonu sa dva točka. Sa povremenim sistemom, režim vožnje pogona na četiri točka treba da se koristi samo za off-road vožnju ili na vlažnom ili klizavom terenu.
Prilazni ugao
Polazeći od nivoa tla, ovo je stepen nagiba kome vozilo može prići bez struganja ili udara prednjeg trapa. To je odličan pokazatelj sposobnosti kretanja po teškom off-road terenu , poput stena i trupaca. Kratak prednji preves daje visoke uglove pristupa, čime se povećavaju off-road sposobnosti.
Razdelnik pogona
Postavljen iza transmisije vozila koja ga pokreće, razdelnik pogona prenosi snagu na prednje i zadnje kardansko vratilo u 4WD Jeep ® vozilima i nudi visok i nizak odnos stepena prenosa. Za pun asortiman Jeep razdelnika pogona, pogledajte odeljak Spremi se.
Slobodno odstojanje od tla
Odstojanje od tla do najniže tačke između osovina.
Sabijanje/Odskok
Kretanje vozila koje vrši kompresiju sistema vešanja. Ukoliko je vozilo u punom sabijanju, nalazi se na gornjoj granici kretanja. Suprotno sabijanju je odskok- ili kretanje točka koje vrši dekompresiju vešanja vozila.
Sklop izlazne osovine sa fiksnim sponama
Efektivno daje dodatnu snagu iz razdelnika pogona i pomaže ujednačenom i izdržljivom radu pogonske linije.
Spiralna opruga
Niz naizmeničnih čeličnih diskova unutar razdelnika pogona mnogih manuelnih i automatskih sistema pogona na četiri točka. Jedan komplet diskova je postavljen na prirubnicu sklopa kvačila zadnjeg kardanskog vratila; drugi komplet je postavljen na doboš kvačila koji je pričvršćen na prednju pogonsku osovinu. Kućište kvačila je obično napunjeno viskoznom tečnošću silikonskog tipa koja prijanja na diskove kako bi pomogla prenos obrtnog momenta na pogonske osovine. Aktivacija diskova kvačila može se kontrolisati i elektronski.
Sistem za kontrolu trakcije pri kočenju
Prebacuje obrtni momenat sa jednog na drugi točak na istoj osovini prilikom detekcije uslova za proklizavanje točka.
Shift-on-the-Fly
Mogućnost prebacivanja iz pogona na dva točka, na pogon na četiri točka dok se vozilo kreće.
Trenje koje oduzima snagu
Otpornost površine na relativno kretanje, poput kliženja ili kotrljanja tela.
Trakcija
Trakcija kod 4x4 vozila je ekvivalent naleganju na podlogu. Trail Rated ® trakcija pomaže Vam da zadržite kontrolu na neukroćenim terenima, klizavim (mokrim, blatnjavim, pod snegom) podlogama i na strmim usponima.
Transmisija
Mehanizam koji pretvara obrtni momenat u iskoristivu pogonsku snagu korišćenjem sklopova zupčanika. Ovi sklopovi zupčanika umnožavaju obrtni momenat motora u različitim iznosima kako bi odgovorili specifičnim zahtevima vožnje.
Viskozne spojnice
Uređaj osetljiv na brzinu, postavljen u razdelniku pogona, koji prenosi pogonski obrtni momenat između prednjeg i zadnjeg kardanskog vratila kada dođe do proklizavanja točkova. Viskozne spojnice se obično koriste na vozilima sa pogonom na svim točkovima i na vozilima sa automatskim i na zahtev sistemima pogona na sva četiri točka.
Zaštitni lim
Pomaže u zaštiti podvozja od oštećenja prilikom off-road vožnje.
Na vrh