INFORMACIJE O KOMPANIJI


Fiat Automobili Srbija d.o.o.
Kosovska 4,
34000 Kragujevac, 
Srbija