Kompanija Fiat Automobili Srbija d.o.o.,poseduje sva autorska i druga prava intelektualne svojine na sadržaje ovog web sajta (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka i programski kod).

Nijedan deo ovog web sajta ne sme se prodavati ili distribuirati u komercijalne svrhe niti sme biti modifikovan ili uklopljen u druge kontekste, publikacije ili web sajtove niti se može na bilo koji drugi način neovlašćeno koristiti. Neovlašćeno korišćenje web sajta i njegovog sadržaja smatra se kršenjem gore pomenutih prava i podložno je tužbi.

Kompanija zadržava pravo da bez najave promeni ili modifikuje sadržaj svog web sajta.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na bilo koji način, smatra se da ste upoznati sa postojećim pravilima. Kompanija će se truditi da informacije na web sajtu budu tačne i precizne, ali ne prihvata nikakvu odgovornost u slučaju preuzimanja i korišćenja istih.

PROIZVOĐAČ - PRODAVAC ZADRŽAVA PRAVO IZMENE CENA, OPREME I PERFORMANSI BEZ PRETHODNE NAJAVE.